Villkor

Säkerhet är något som That VR Thing prioriterar och arbetar aktivt för att upprätta, då besökarna ska vara så säkra som möjligt under ert besök hos oss. Därför har nedanstående ordningsregler upprättats:

Alla som är besökare hos oss, vare sig om det deltas i aktiviteter eller besöker oss, måste följa de instruktioner och riktlinjer som är tydligt utskrivna.

Det är inte tillåtet att slåss och vi vill att du tillämpar yttersta försiktighet när du är inne i arenan så du inte trillar och slår dig.

Besökare som är yngre än 8 år får tyvärr ej spela våra spel eftersom våra spel är utformade till barn från 8 år och uppåt.

Om du är skadad eller lider av någon sjukdom eller diagnos bör du alltid rådfråga läkare innan deltagning. Om du är gravid, får du tyvärr vänta med vår upplevelse tills efter förlossningen. Detta av säkerhetsskäl att inget ska hända dig eller barnet/barnen.

Om besökaren inte följer eller accepterar That VR Things ordningsregler har denne inte rätt att använda Tjänsterna. Besökaren har då heller inte rätt att få något belopp återbetalt för den tid som ej har utnyttjas.

Man får inte lov att sätta på eller ta av sig VR utrustningen själv. All utrustning sköts av personal. Instruktioner på hur ni hanterar utrustningen under spelets gång får ni på plats. Skulle det inte följas och utrustning skadas blir ni på plats debiterade upp till 5000kr i avgift för skadad utrustning

Om ni har bokat hela arenan, hyr oss eller teambuilding och väljer att avboka ert besök mindre än 3 dagar innan ert besök, betalar ni ändå för er plats.

Om ni har bokat något av våra spel eller kalas och väljer att avboka ert besök mindre än 24h innan er bokning, betalar ni ändå för er plats.

Bolaget är försäkrat men om du skulle skada dig, är det din privata hem- och personförsäkring som gäller.